Keuren

Veiligheid is een groot aandachtspunt in diverse branches

Het niet werken met betrouwbaar en veilig materiaal vormt een risico in uw bedrijfsvoering. Door onze mobiele werkplaats kunnen deze keuringen plaatsvinden bij u op locatie. Zo heeft u zo min mogelijk stilstand in uw bedrijf. Eventuele kleine reparaties worden ter plaatse gerepareerd. Is reparatie niet mogelijk? Dan kunnen wij direct of op korte termijn nieuw materiaal leveren.

Jaco van Leeuwen is het adres voor het (periodiek) keuren van:

Hijs- en hefmiddelen

Ladders, trappen en rolsteigers

Elektrische arbeidsmiddelen

Valbeveiliging

                  Jaco van Leeuwen in onze mobiele werkplaats

Hijs- en Hefmiddelen

De hijs- en hefmiddelen zijn te verdelen in twee groepen, namelijk hijswerktuigen (bijvoorbeeld hijskranen in de hal) en hijs- en hefgereedschappen. U kunt onder nadere denken aan hijsmiddelen en hefmiddelen zoals kettingwerk, kabels, lijnklemmen, hijsklemmen vijzels, grijpers, spanbanden, hydraulische werkplaatskranen, etc. Voor beide groepen zijn specifieke inspectie- en keuringsnormen vastgelegd met als basis onder andere fabrikantenvoorschriften en wettelijke eisen en normen. Een periodieke keuring van hijs- en hefmiddelen is verplicht sinds 1998. Ook de VCA checklist eist de jaarlijkse keuring van hijsmiddelen en hefmiddelen. Al uw hijs-en hefmiddelen worden volgens de actuele normen geïnspecteerd en gekeurd.

Ladders, trappen en rolsteigers

Al uw ladders en trappen worden op basis van de geldende NEN2484 norm beoordeeld en gekeurd. Nog steeds gebeuren er steeds verschillende ongevallen met trappen en ladders. De oorzaak hiervan is vaak het gebrek aan kennis over het klimmaterieel of een onjuiste werkmethode. Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u 'veilige' arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Voor de rolsteigers gelden de normen (N)EN 1004, NEN 1298, NEN 2718. Het gebruik van rolsteigers wordt in de bouw, vooral bij montage-installatie- en onderhoudswerkzaamheden op grote schaal toegepast. Door de lage gebruiksdrempel en de lichte constructie treden er echter al snel gevaarlijke situaties op. De belangrijkste risico's bij het gebruik van rolsteigers zijn val gevaar, omvallen van de rolsteiger en het onjuist opbouwen en gebruik van de steiger. Ook is de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden essentieel. Goed onderhoud, kennis over het juiste gebruik (zowel van uw werknemers als degenen die de steiger opbouwen) voorkomen veel problemen. Volgens de Arbo wet zijn ze ook een vereiste.

Elektrische arbeidsmiddelen

Al uw elektrisch gereedschap wordt gekeurd onder de NEN3140 norm. Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN3140 keuring.

Valbeveiliging

Valbeveiliging keuren is verplicht en uit de keuring moet blijken dat de valbeveiliging voldoet aan de geharmoniseerde NEN normen. Minimaal één keer per jaar keuren is het wettelijk vereiste minimum. Als je dit niet doet, heb je en kans op een hoge boete en natuurlijk op het falen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens gebruik. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Valbeveiligingsmiddelen dienen bij voorkeur persoonlijk op maat verstrekt te worden. Uw valbeveiligingsartikelen worden gekeurd volgens de Europese normen: EN361, EN360, en EN795. Naast deze algemene normen kunnen ook de fabrikant specifieke normen van toepassing zijn. Materialen die gebruikt worden, dienen voorzien te zijn van een bewijs van keuring. Tevens is het altijd belangrijk om voor uzelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die u gaat gebruiken en of u die materialen betrouwbaar vindt.

Na de keuring

Na de inspectie of reparatie krijgt u een officieel inspectierapport en wordt elk geïnspecteerd product van een inspectiesticker voorzien. Zo is altijd duidelijk wanneer een ladder, trap of valbeveiliging voor het laatst is gekeurd.